Workshops

Workshops zijn een leuke manier om snel kennis op te doen van een onderwerp. Deze zijn dus uitermate geschikt om specifieke onderwerpen te behandelen, zoals bijvoorbeeld de leerstijlen van Kolb, stresshormonen en je lichaam of het rouwmodel van Kübler-Ross.

Maar het draait niet alleen om kennis. 

Interactie en oefenen zijn nodig om de workshop effectief te maken. Daarom werk ik in groepen van maximaal twaalf personen. Door de kleinschaligheid zijn persoonlijke onderwerpen goed bespreekbaar. 

Indien gewenst kunnen de workshops gevolgd worden door een individueel verdiepingstraject.

Worden workshops op het werk gegeven?

Workshops draaien om een thema, dat voor een groep mensen interessant is. Dat kunnen collega’s zijn, maar dat hoeft niet. Bij collega’s ontstaat vaak een gemeenschappelijke taal, waardoor de resultaten van een workshop geborgd worden. Bij workshops met een willekeurige groep mensen draait het meestal meer om het individuele leerproces.

Is een workshop veilig voor mij?

Tijdens een workshop ben je altijd vrij om zelf te bepalen wat je deelt. Vaak zijn deelnemers aan een workshop heel open naar elkaar. Als je je niet veilig genoeg voelt in een groep mensen, kun je ook kiezen voor een individueel traject.

Mogen wij zelf onderwerpen aandragen voor workshops?

Ja, dat kan! Wij hebben bijvoorbeeld  gezien dat corona heeft geleid tot veel vragen bij bedrijven en werknemers. De situatie bleek per bedrijf te verschillen, waarop wij konden inspelen met maatwerkoplossingen.

“Eigenlijk wist ik wel wat ik moest doen, maar ik stelde het steeds uit. Toen Bart mij de spiegel voorhield, wist ik dat ik in actie moest komen. En met resultaat!”