Workshops

Workshops zijn een leuke manier om snel kennis op te doen van een onderwerp. Deze zijn dus uitermate geschikt om specifieke onderwerpen te behandelen, zoals bijvoorbeeld de leerstijlen van Kolb, stresshormonen en je lichaam of het rouwmodel van Kübler-Ross.

Maar het draait niet alleen om kennis. 

Interactie en oefenen zijn nodig om de workshop effectief te maken. Daarom werk ik in groepen van maximaal twaalf personen. Door de kleinschaligheid zijn persoonlijke onderwerpen goed bespreekbaar. 

Indien gewenst kunnen de workshops gevolgd worden door een individueel verdiepingstraject.

Voorbeeld vraag 1
Hier komt een antwoord.
Voorbeeld vraag 2
Hier komt een antwoord.
Voorbeeld vraag 3
Hier komt een antwoord.

“Eigenlijk wist ik wel wat ik moest doen, maar ik stelde het steeds uit. Toen Bart mij de spiegel voorhield, wist ik dat ik in actie moest komen. En met resultaat!”