Sinds mijn vorige blog heb ik veel mensen gesproken over hun doelen voor 2019. Mooie gesprekken, niet alleen over de doelen zelf, maar ook over wat deze doelen voor iemand betekenen. Wat me opvalt is hoe verschillend mensen met doelen omgaan. Wil je wel doelen stellen? Hoe ambitieus wil je hierin zijn? En wat dan als je ze haalt of niet haalt? Telt het resultaat of het proces?

Heb jij helder wat een doel stellen kan betekenen voor de kwaliteit van jouw leven?

Doelen zijn meestal gericht op verandering. Het behalen van je doel betekent dat er iets verandert in je leven. En dat daardoor de kwaliteit van je leven omhoog gaat. Maar waarom slagen veel mensen er dan niet in om hun doelen te realiseren? Wat is je drijfveer achter het doel? Wat betekent het voor jou of je je doel wel of niet haalt?

Ik heb mensen gesproken, die in januari hun doelstelling voor 2019 al hebben behaald. Wat ga je dan de rest van het jaar doen? Maar ook mensen die alleen een richting kiezen en geen meetbare doelstelling hebben geformuleerd. Wanneer ben je dan tevreden over jezelf? En er zijn natuurlijk mensen, die geen doelstelling hebben geformuleerd. Zijn die al zo tevreden dat ze niets willen veranderen in hun leven? Of speelt er iets anders?

Duidelijk is wel, dat het stellen van doelen heel veel vragen met zich meebrengt. Goede, valide vragen, die over je innerlijke motivatie gaan.

Wil jij eens met me van gedachten wisselen over het stellen van doelen? Neem dan contact met me op via de volgende link: Het stellen van doelen.