Nu velen van ons inmiddels gewend zijn aan het regelmatig thuiswerken, omdat het verplicht is vanwege het coronavirus, valt op dat iedereen dit verschillend ervaart en hier verschillend mee omgaat. Hoe is dat voor jou?

Vind jij het prettig om ongestoord te kunnen werken? Krijg je nu de taken af, die al te lang waren blijven liggen? Vind je het eigenlijk wel prima zoals het nu gaat?
Of mis je het contact met je collega’s, de onderlinge afstemming en het samen ergens voor gaan?

Hoe meer mensen ik spreek, hoe meer verschillen er lijken te zijn. Toch zijn er een aantal duidelijke trends waarneembaar:

Het werk wordt zakelijker

We werken effectiever door minder reistijd en minder afleiding. Maar het persoonlijke aspect, dat belangrijk is voor onze motivatie, is naar de achtergrond gedrongen.

We begrijpen elkaar minder goed

Stemden we vroeger veel en goed af, nu gaan we er eerder van uit dat alles duidelijk is. Maar dat leidt tot misverstanden en onbegrip, terwijl het ook nog eens langer duurt voordat deze weer opgelost worden.

De scheiding werk/privé is niet meer helder

Voelden we eerst de noodzaak om bijvoorbeeld de kinderen overdag op te vangen en ’s avonds door te werken, nu is het hele dagritme flexibel geworden, wat nogal eens leidt tot overwerk om niet de indruk te wekken dat het werk op de tweede plaats komt.

Terugkoppeling krijgen we minder

Dat is bijvoorbeeld vervelend als je bevestiging van je leidinggevende nodig hebt dat je voldoende functioneert, terwijl je hem of haar nauwelijks meer ziet of spreekt.

 

Als je alleen thuis zit, kunnen je gedachten en je twijfels met je aan de haal gaan. Je verliest de realiteit uit het oog en ziet de dingen niet meer in het juiste perspectief. Het kan dan nuttig zijn om hulp te vragen. Wil je weten hoe ik je hierbij kan helpen? Neem dan contact op via de volgende link: Thuiswerken.    

Ik hoor graag van je!