Trainingen

Kiezen voor je eigen leven heeft betrekking op Persoonlijk Leiderschap.

De meeste mensen hebben veel resultaat bij deze training. Speciaal voor mensen met burn-out klachten of rouw heb ik de programma’s “Vitaal in het Leven” en “Veerkracht na Verlies” ontwikkeld.

In deze programma’s wordt gedurende twaalf sessies specifiek op de problematiek van burn-out en rouw ingegaan.

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap is regie nemen over je eigen leven, ongeacht wat de omstandigheden zijn. Als mens laten we ons snel leiden door de waan van de dag, tot je diep van binnen voelt dat je zo niet meer verder wilt.

Vanaf dat moment wil je echt met jezelf in contact komen en  zin geven aan het leven. 

Door middel van een gestructureerde aanpak krijg je handvatten om erachter te komen wat je echt wilt om vervolgens stappen in de juiste richting te zetten.

Iedereen neemt zijn eigen bagage mee. Door de zeer persoonlijke benadering van deze training is er veel aandacht voor jouw thema’s. Tijdens de training komen bij veel deelnemers thema’s naar voren die lang verstopt waren. Door je kwetsbaarheid te onderzoeken en te leren deze te laten zien, neemt je innerlijke kracht enorm toe. Hierdoor kun jij je verder ontwikkelen in je leven.

In twaalf sessies ontdek je wat jou zin geeft in het leven en krijg je zicht op de belemmeringen die jouw verandering tegenhouden. Dankzij de training weet je succesvol deze obstakels te overwinnen en breng je nieuwe vitaliteit in je leven!

Vitaal in het Leven

Je vitaal voelen draait om energie. Bij een burn-out is de energievoorraad op. Het programma “Vitaal in het Leven” draait om het herstellen van de energiebalans, die je bent kwijtgeraakt.

Burn-out treft juist vaak harde werkers. Mensen, die de lat voor zichzelf te hoog leggen. Die het belangrijk vinden om aan de hoge eisen te voldoen ongeacht de omstandigheden en daarmee meer energie weggeven dan dat zij ontvangen.

Om de energiebalans te herstellen is het nodig om keuzes te maken. Om een vaste plaats te creëren voor energiegevers en om energielekken te dichten.

Het programma “Vitaal in het Leven” is gericht op evenwicht in je energiebalans. Het is zowel effectief ter preventie, als bij behandeling en nazorg van burn-out. We gaan voor een duurzaam resultaat.

 

Veerkracht na Verlies

Iedereen heeft te maken met verlies. Dit kan verschillende vormen aannemen. Bijvoorbeeld overlijden, scheiding of ontslag. Elke vorm van verlies leidt tot een rouwproces. Een rouwproces, dat voor iedereen uniek is.

Er zijn gemeenschappelijke kenmerken van rouw. Eén van de kenmerken is, dat oude banden op een goede manier afgerond moeten worden, voordat nieuwe banden kunnen worden aangegaan. Dit is een basisvoorwaarde voor veerkracht en staat centraal in het programma “Veerkracht na Verlies”.

Een ander kenmerk is het persoonlijke karakter van rouw. Veel mensen, die geconfronteerd zijn met verlies, hebben gedurende de eerste maanden veel belangstelling gekregen, maar ervaren dat deze belangstelling op een gegeven moment stilvalt. Mensen lijken er niet meer naar te durven vragen. Dit patroon is dikwijls goed zichtbaar op het werk, waar collega’s het verlies als iets privés ervaren en er niet meer over beginnen.

Het programma “Veerkracht na Verlies” besteedt veel aandacht aan de verwachtingen, die je van je omgeving hebt en de mogelijkheden die je zelf hebt om je verlies bespreekbaar te houden. Omdat open relaties essentieel zijn om verder te komen.